Avond4daagse Graft de Rijp

Avond4daagse Graft de Rijp

Avond4daagse Graft de Rijp

Voor wandelaars

Startpagina

Welkom in de winkel Welke route ga jij lopen? Ga winkelen Nieuwe producten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (bijgewerkt t/m 04-2023)Inschrijving Dit wandelevenement is een wandel(prestatie)tocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.De organisatie...

Avond4daagse 2022

Ja we gaan het doen.. Alle voorbereidingen zijn in volle gang. Naar aanleiding van de laatste persconferentie van 15 februari is duidelijk geworden dat er weer evenementen plaats mogen vinden. Dat betekend voor ons dat...

5 Kilometer 2023

Hier komen binnenkort de routes te staan. De eerste avond zal de stoeptegelroute worden. en de laatste avond zullen we de groeneweg als eindpunt houden. Van daaruit zullen we met een grote stoet achter de...

Startpagina

Welkom in de winkel

Welke route ga jij lopen?

Nieuwe producten

Speciaal Kinderen voor Kinderen “Avond4daagse” lied!

Speciaal Kinderen voor Kinderen “Avond4daagse” lied! Ken jij het enige echte Avond4daagse-lied van Kinderen voor Kinderen al? Oefen het snel mee en jij bent helemaal...
Read More "Speciaal Kinderen voor Kinderen “Avond4daagse” lied!"

VOORBEREIDINGEN AVOND4DAAGSE 2023 IN VOLLE GANG

De voorbereidingen voor de avond4daagse voor 2023 zijn in volle gang. Dit jaar zal de avond4daagse plaatsvinden van 6 tot 9 juni. Om de avond4daagse...
Read More "VOORBEREIDINGEN AVOND4DAAGSE 2023 IN VOLLE GANG"

Avond4daagse 2022 gaat door

Nog 34 dagen..  dan is het zover... groot feest.  Dit jaar zijn wij wat dingen anders gaan doen.Eigen online inschrijf pagina.. Maar ook de vaantjesavond.....
Read More "Avond4daagse 2022 gaat door"

Avond4daagse 2021 gaat door

‘Home Edition’ maakt van Avond4daagse een verantwoord feestjeUnieke Avond4daagse in Graft-de Rijp Even leken de coronamaatregelen roet in het eten te gooien. Maar met een...
Read More "Avond4daagse 2021 gaat door"

Goodiebag

Het jaar 2020 was een jaar, waarin we veel dingen moesten laten, anders moesten gaan doen. Om de home editie van 2021 toch een stukje...
Read More "Goodiebag"

Avond4daagse 2021 is een feit

Na lang wikken en wegen hebben wij de knoop doorgehakt. De Avond4daagse 2021 is een feit. Dit jaar in een iets andere vorm dan jullie...
Read More "Avond4daagse 2021 is een feit"

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (bijgewerkt t/m 04-2023)

Inschrijving

 • Dit wandelevenement is een wandel(prestatie)tocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 • Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.
 • De organisatie bepaalt het maximum aantal inschrijvingen dat wordt geaccepteerd.
 • Inschrijving is slechts mogelijk middels het indienen van het inschrijfformulier dat via de website van de Avond4daagse Graft- De Rijp beschikbaar is.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de invulling van het digitale inschrijfformulier. De organisatie is niet aansprakelijk voor het onjuist invullen van het digitale inschrijfformulier of enig gebrek bij het internetverkeer.
 • De gegevens die worden ingevuld op het digitale inschrijfformulier zullen niet verder worden verspreid, zie hiervoor ons privacybeleid.
 • Met het digitaal inschrijven of het na-inschrijven voor de Avond4daagse Graft- De Rijp verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met al hetgeen bij of krachtens dit regelement is bepaald.
 • Met de inschrijving gaat de deelnemer tevens akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de Avond4daagse Graft- De Rijp, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Deelname

 • Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht.
 • Niet toegestaan is gebruik te maken van een vervoermiddel of te rennen.
 • Wel toegestaan is het gebruik van rolstoelen door deelnemers met een fysieke beperking.
 • Tevens toegestaan is aangelijnde(huis)dieren en/of kinderwagens mee te (doen) voeren.
 •  De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
 •  Tijdens de wandeltocht is het deelnemers verboden om op enige wijze:
 • uiting te geven aan een politieke gezindheid.
 • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.
 • reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de organisatie.
 • luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren.
 • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 •  Aanwijzingen van de organisatie, politie, verkeerstoezichthouders en overige medewerkers dienen ten allen tijde te worden opgevolgd.
 • Ouders van kinderen blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen 
 •  Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Aansprakelijkheid Organisatie

 •  De organisatie dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die deelnemers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het startpunt of tijdens het wandelen op de aangegeven routes.
 • De deelnemer is ten alle tijden aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, de locatie of materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie en andere externe partijen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de organisatie geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld voor de niet-leden, noch op vergoeding van (im)materiële schade.
 • De organisatie draagt er zorg voor dat de bij of krachtens deze Algemene voorwaarden toepasselijke regels voor iedere deelnemer door publicatie of anderszins voldoende kenbaar zijn.
 • In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.

Verkoop en reclame

 • Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie.
 • Reclame-uitingen voor niet deelnemende bedrijven zijn verboden. Indien een of meerdere van de bovenstaande reglementen niet wordt nageleefd, dan zal de deelnemer worden verzocht het evenement te verlaten. Indien deze weigert wordt de plaatselijke politie ingeschakeld.

Avond4daagse 2022 gaat door

Nog 34 dagen..  dan is het zover... groot feest.  Dit jaar zijn...
Read More "Avond4daagse 2022 gaat door"

Avond4daagse 2021 gaat door

‘Home Edition’ maakt van Avond4daagse een verantwoord feestjeUnieke Avond4daagse in Graft-de Rijp...
Read More "Avond4daagse 2021 gaat door"

Goodiebag

Het jaar 2020 was een jaar, waarin we veel dingen moesten laten,...
Read More "Goodiebag"

Avond4daagse 2021 is een feit

Na lang wikken en wegen hebben wij de knoop doorgehakt. De Avond4daagse...
Read More "Avond4daagse 2021 is een feit"

Coronavirus

Op 23 maart jl. heeft de overheid nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Alle bijeenkomsten...
Read More "Coronavirus"

Sponsor website

Voetreflex Waterland sponsort de website Afgelopen jaar hadden wij al een website...
Read More "Sponsor website"

Avond4daagse 2022

Ja we gaan het doen..

Alle voorbereidingen zijn in volle gang. Naar aanleiding van de laatste persconferentie van 15 februari is duidelijk geworden dat er weer evenementen plaats mogen vinden. Dat betekend voor ons dat we weer een gezellige normale avond4daagse mogen gaan organiseren.

Een feestje waard dus..

De avond4daagse gaat dit jaar plaatsvinden van 17 tot 20 mei 2022. Op korte termijn zal de webwinkel online komen te staan waar u zich voor deze editie aan kunt melden.

De eerste avond zal feestelijk wordne geopend met een stoeptegelroute door het hele dorp. En uiteraard zal de laatste avond onderleiding van de brandweer en een fanfare feestelijk worden afgesloten met een mooie medaille als beloning.

Voor de kleine wandelaars of voor de nieuwe wandelaars zal er op Woensdag 18 mei een korte route worden georganiseerd van ongeveer 2,5 kilometer. de VAANTJESAVOND. Met uiteraard een vaantje als beloning.

Net als vorig jaar met de home editie willen wij dit jaar kijken of we weer een leuke goodiebag kunnen maken en zijn hiervoor dus op zoek naar sponsoren. Bent u of kent U iemand die een leuke goodie of klein bedrag wil sponsoren, laat het ons dan weten via Sponsoren@avond4daagse-graft-derijp.nl

Nadere informatie   

Avond4daagse Graft- de Rijp

Marijke, Carolien, Latoya en Truus, info@avond4daagse-graft-derijp.nl

Goodiebag

Het jaar 2020 was een jaar, waarin we veel dingen moesten laten, anders moesten gaan doen. Om de home editie van 2021 toch een stukje leuker te maken, willen wij een goodiebag aanbieden. Hiervoor zijn …

Aanmelden voor de editie van 2020.

Aanmelden voor de editie van 2020

De voorbereidingen zijn voor ons alweer een paar maanden in volle gang. Wij zijn momenteel nog druk bezig met het klaarmaken van onze website en niet te vergeten met het afmaken van het online inschrijfformulier! Dit was afgelopen jaar een groot succes!

De Avondvierdaagse van Graft- De Rijp wordt dit jaar gehouden van 12 t/m 15 mei 2020.
Starttijd: 18:30 uur bij de Voetbalkantine SV de Rijp.
Kosten per deelnemer: €. 6,00 incl. medaille laatste avond.

Vaantjesavond
Dit jaar houden wij voor het eerst een speciale “Vaantjesavond” op woensdagavond met verkorte route voor de allerkleinsten (+/- groep 1/2). Één avond lopen, met een vaantje als beloning voor de prestatie (lees hierover meer: Vaantjesavond) Inschrijfgeld € 2,50 per deelnemer.

Consumptiebonnen
Op de uitdeelpunten tijdens de Avond4daagse willen nog weleens teleurgestelde gezichtjes verschijnen, als de wandelende broer/zus een traktatie krijgt en het kleinere broertje/zusje niet. De Avond4daagse moet voor iedereen leuk zijn en het is de bedoeling dat iedereen dit als een feestje ervaart.
Daarom hebben wij dit jaar consumptiebonnen die aangeschaft kunnen worden voor de meelopende broertjes en/of zusjes. Deze zijn per avond voor €. 0,50 per kind aan te schaffen, waardoor ook het meewandelden (of in de buggy zittend) broertje/zusje een traktatie krijgt op het uitdeelpunt. Wij gaan graag voor blije gezichtjes!

Uiteraard kan er ingeschreven worden via het online inschrijfformulier of kan je langskomen op één van de onderstaande inschrijfmomenten: (Bij voorkeur gepast betalen, pinnen is mogelijk!)

Aula van de Pauw:
Maandag 20 april t/m vrijdag 24 april van 8.30 – 9.15 uur en van 14.00 – 15.30 uur.
Let op!  Op woensdag alleen van 8.30 – 9.15 uur.

Voetbalkantine van SV. de Rijp:
Maandag 20 april, dinsdag 21 april en maandag 11 mei van 19.00- 21.00 uur.

Winkelcentrum het Boegbeeld:
Zaterdag 25 april van 10.00 – 15.00 uur.

Wij hopen op een grote opkomst en mooi wandelweer.

Nog vragen en/of opmerkingen? Stel ze gerust, via ons contactformulier!

avond4daagse graft de rijp

Contact Ons

  AanmeldenSponseringOverige vragen

  KVK: 64501590

  Mail: info@avond4daagse-graft-derijp.nl

  Sponsors: Sponsoring@avond4daagse-graft-derijp.nl